Augļu un dārzeņu pārlasīšana, šķirošana un utilizācija

Lai nodrošinātu Jūsu produkcijas kvalitāti, „CITMAI“ piederošās filiālēs Šauļos, Viļņā, Kauņā, Klaipēdā un Panevēžā sniedz ne tikai svaigu augļu un dārzeņu uzglabāšanas, bet arī pārlasīšanas un šķirošanas pakalpojumus.

Svaigu augļu un dārzeņu pārlasīšana

Svaigie augļi un dārzeņi tiek vērtēti pēc noteiktiem standartiem. Produkcijas kvalitātes pārbaudes veic ne tikai uzņēmumu darbinieki, bet arī neatkarīgi eksperti/ (uzraudzītāji). Produkcija, kura neatbilst kvalitātes prasībām, tiek atlasīta un piešķirta zemākas kvalitātes klasei  vai arī utilizēta.

Svaigu augļu un dārzeņu šķirošana

Svaigus augļus un dārzeņus šķiro pēc gatavības līmeņa, kalibra, preces izskata un citiem kritērijiem un piešķir atbilstošai kvalitātes klasei.

Jūtamies atbildīgi par mums apkārt esošo vidi. Produkciju, kura vairs nav derīga lietošanai, tiek izvesta uz specializētiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem un tur utilizēta saskaņā ar visām veselības un vides aizsardzības izvirzītajām prasībām.

Ilggadēja pieredze un jaunas tehniskas ierīces garantē kvalitāti.